Hjem

Ønsker du gi en gave til Klippen Lofoten

Trykk her.


Feb 2019

----------


Fre 22 feb kl.20 Bønn og lovsang.


Søn 24 feb kl.17 Møte.


---------------


Mars 2019

------------


Fre 1 mars kl.20 Bønn og lovang.


Søn 3 mars kl.17 Møte.


----------------