Bønnehuset

BØNNEHUSET I KLIPPEN LOFOTEN.

 

BØNNE OG LOVPRISNINGSALTER

FOR HERREN I LOFOTEN.

FREDAGER KL.20 BØNN OG LOVSANG PÅ KLIPPEN LOFOTEN,LILAND.